پنجمین دوره اعتکاف شهدایی

مراحل ثبت نام

————————————

1. اعتکاف ویژه خواهران میباشد

2. تایید قوانین و تکمیل فرم ثبت نام اولیه

3. پرداخت وجه ثبت نام پس از طریق درگاه بانکی

4. دریافت کارت ورود به اعتکاف صورت حضوری با به همراه داشتن یک قطعه عکس  و کارت شناسایی

جهت پاسخگویی ساعت 11 الی ۲3 :

۰۹۳۰۴۵۵۴۰۰۳


توجه : متولدین ۱۳۷0 تا ۱۳۸8 واجد شرایط شرکت در اعتکاف شهدایی هستند.

هزینه ثبت نام اعتکاف ، 600 هزار تومان بوده که با حمایت خیرین تنها 38۰ هزار تومان میباشد .