هفتمین دوره اعتکاف شهدایی کشور

توجه !! توجه !!

بدلیل عدم تکمیل ظرفیت معتکفین متاسفانه

اعتکاف برگزار نمیگردد

خادمین کانون با بزرگوارانی که تاکنون شرکت نموده و پرداخت هزینه داشته اند
درحال تماس و برقراری ارتباط هستند

مراحل ثبت نام

————————————

1. تایید قوانین و تکمیل فرم ثبت نام اولیه

2. پرداخت وجه ثبت نام از طریق درگاه بانکی

3. دریافت کارت ورود به اعتکاف بصورت حضوری (به همراه داشتن یک قطعه عکس و کارت شناسایی)

* هزینه ثبت نام اعتکاف ، 450 هزار تومان میباشد.
* اعتکاف ویژه برادران و خواهران میباشد . 

جهت پاسخگویی ساعت 10 الی 20 :

خواهران : 09304554003
برادران : 09156835268


توجه : متولدین ۱۳۷0 تا ۱۳90 واجد شرایط شرکت در اعتکاف شهدایی هستند.