جهت اطلاع از برنامه‌های تابستانی کانون
« خادمین گمنام شهدا »
در گروه خواهران تلگرام زیر عضو شوید
باتشکر

درصورت عدم ورود به تلگرام بدلیل فیلتر ، روی دکمه نگه داشته ، کپی نشانی URL را انتخاب ، در تلگرام برای خود ارسال و سپس وارد شوید